Setka Cup

zawodnik/drużyna 1 zawodnik/drużyna 2 data 1 2 # marża
Yatsenko, Sergey Yurenev, Oleh 05.07
07:15
PZBuk
1.86
kilka firm
1.86
4 7.53%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.84 8.99%
1.86 1.86 7.53%
1.82 1.82 9.89%
średnia 1.84 1.85
Drach, Dmitriy Tsoy, Konstantin 05.07
07:45
eToto
1.68
eToto
2.05
1 8.30%
1.68 2.05 8.30%
średnia 1.68 2.05
Kononikhin, Volodymyr Lymarenko A. 05.07
08:15
kilka firm
1.95
kilka firm
1.76
4 8.10%
1.95 1.76 8.10%
1.93 1.74 9.28%
1.95 1.76 8.10%
1.92 1.73 9.89%
średnia 1.94 1.75
Yatsenko, Sergey Tsoy, Konstantin 05.07
08:45
PZBuk
1.86
PZBUk
1.86
3 7.53%
1.83 1.84 8.99%
1.86 1.86 7.53%
1.82 1.82 9.89%
średnia 1.84 1.84
Lymarenko A. Yurenev, Oleh 05.07
09:15
STS
2.61
kilka firm
1.45
5 7.28%
2.60 1.45 7.43%
2.55 1.43 9.15%
2.60 1.45 7.43%
2.61 1.42 8.74%
2.53 1.42 9.95%
średnia 2.58 1.43
Drach, Dmitriy Kononikhin, Volodymyr 05.07
09:45
eToto
1.83
eToto
1.90
4 7.28%
1.83 1.90 7.28%
1.79 1.88 9.06%
1.80 1.88 8.75%
1.77 1.87 9.97%
średnia 1.80 1.88
Yatsenko, Sergey Lymarenko A. 05.07
10:15
kilka firm
1.50
kilka firm
2.45
5 7.48%
1.50 2.45 7.48%
1.48 2.42 8.89%
1.50 2.45 7.48%
1.50 2.38 8.68%
1.47 2.39 9.87%
średnia 1.49 2.42
Kononikhin, Volodymyr Tsoy, Konstantin 05.07
10:45
PZBuk
1.90
kilka firm
1.80
4 8.19%
1.88 1.79 9.06%
1.90 1.80 8.19%
1.88 1.80 8.75%
1.87 1.77 9.97%
średnia 1.88 1.79
Drach, Dmitriy Yurenev, Oleh 05.07
11:15
forBET
2.17
eToto
1.86
4 -0.15%
1.83 1.86 8.41%
2.17 1.59 8.98%
2.08 1.65 8.68%
2.15 1.58 9.80%
średnia 2.06 1.67
Yatsenko, Sergey Kononikhin, Volodymyr 05.07
11:45
kilka firm
1.74
kilka firm
2.00
5 7.47%
1.74 2.00 7.47%
1.71 1.98 8.98%
1.74 2.00 7.47%
1.72 1.98 8.64%
1.69 1.96 10.19%
średnia 1.72 1.98
Drach, Dmitriy Lymarenko A. 05.07
12:15
forBET
2.07
STS
1.70
5 7.13%
2.05 1.68 8.30%
2.07 1.65 8.92%
2.05 1.68 8.30%
2.01 1.70 8.57%
2.05 1.63 10.13%
średnia 2.05 1.67
Tsoy, Konstantin Yurenev, Oleh 05.07
12:45
kilka firm
2.90
kilka firm
1.36
5 8.01%
2.90 1.36 8.01%
2.90 1.34 9.11%
2.90 1.36 8.01%
2.89 1.35 8.68%
2.85 1.33 10.28%
średnia 2.89 1.35
Yatsenko, Sergey Drach, Dmitriy 05.07
13:15
kilka firm
1.66
kilka firm
2.10
5 7.86%
1.66 2.10 7.86%
1.65 2.07 8.92%
1.66 2.10 7.86%
1.65 2.08 8.68%
1.63 2.05 10.13%
średnia 1.65 2.08
Kononikhin, Volodymyr Yurenev, Oleh 05.07
13:45
eToto
1.58
eToto
2.25
5 7.74%
1.58 2.25 7.74%
1.56 2.22 9.15%
1.55 2.20 9.97%
1.57 2.22 8.74%
1.54 2.17 11.02%
średnia 1.56 2.21
Lymarenko A. Tsoy, Konstantin 05.07
14:15
STS
2.08
eToto
1.68
5 7.60%
2.05 1.68 8.30%
2.07 1.65 8.92%
2.05 1.64 9.76%
2.08 1.65 8.68%
2.03 1.62 10.99%
średnia 2.06 1.65
Samokysh, Kirill Derypaska R. 05.07
14:30
eToto
1.45
STS
2.61
5 7.28%
1.45 2.60 7.43%
1.43 2.55 9.15%
1.42 2.50 10.42%
1.42 2.61 8.74%
1.41 2.50 10.92%
średnia 1.43 2.55
Starodubskyi, Ihor Holomoz, Aleksey 05.07
14:35
eToto
1.58
eToto
2.25
5 7.74%
1.58 2.25 7.74%
1.56 2.23 8.95%
1.57 2.15 10.21%
1.57 2.22 8.74%
1.54 2.18 10.81%
średnia 1.56 2.21
Kurtenko, Andrey Martyniuk A. 05.07
14:45
eToto
1.86
eToto
1.86
5 7.53%
1.86 1.86 7.53%
1.83 1.84 8.99%
1.83 1.83 9.29%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.83 1.83
Yurchenko, Kyrylo Trofimov N. 05.07
15:00
eToto
2.10
eToto
1.66
4 7.86%
2.10 1.66 7.86%
2.07 1.65 8.92%
2.08 1.65 8.68%
2.03 1.62 10.99%
średnia 2.07 1.65
Lisechko, Artem Obrazkov, Oleg 05.07
15:05
eToto
2.75
kilka firm
1.40
3 7.79%
2.75 1.40 7.79%
2.65 1.38 10.20%
2.68 1.40 8.74%
średnia 2.69 1.39
Tkachenko A. Mishchenko, Serhii 05.07
15:15
eToto
2.00
eToto
1.74
5 7.47%
2.00 1.74 7.47%
1.98 1.71 8.98%
1.95 1.71 9.76%
1.98 1.72 8.64%
1.94 1.68 11.07%
średnia 1.97 1.71
Mosiuk M. Ratushniak V. 05.07
15:30
eToto
2.90
eToto
1.36
3 8.01%
2.90 1.36 8.01%
2.85 1.33 10.28%
2.89 1.35 8.68%
średnia 2.88 1.35
Kim D. Kuprykov, Serhii 05.07
15:35
eToto
2.10
eToto
1.66
3 7.86%
2.10 1.66 7.86%
2.05 1.64 9.76%
2.08 1.65 8.68%
średnia 2.08 1.65
Krasutskyi, Adam Havryliuk B. 05.07
15:45
STS
2.61
eToto
1.45
5 7.28%
2.60 1.45 7.43%
2.55 1.43 9.15%
2.50 1.42 10.42%
2.61 1.42 8.74%
2.50 1.41 10.92%
średnia 2.55 1.43
Samokysh, Kirill Trofimov N. 05.07
16:00
eToto
1.62
eToto
2.20
5 7.18%
1.62 2.20 7.18%
1.59 2.16 9.19%
1.58 2.15 9.80%
1.60 2.16 8.80%
1.57 2.11 11.09%
średnia 1.59 2.16
Starodubskyi, Ihor Obrazkov, Oleg 05.07
16:05
eToto
1.68
eToto
2.05
1 8.30%
1.68 2.05 8.30%
średnia 1.68 2.05
Kurtenko, Andrey Mishchenko, Serhii 05.07
16:15
STS
1.84
eToto
1.86
5 8.11%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.84 8.99%
1.80 1.83 10.20%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.82 1.83
Ratushniak V. Derypaska R. 05.07
16:30
eToto
1.36
eToto
2.90
3 8.01%
1.36 2.90 8.01%
1.33 2.85 10.28%
1.35 2.89 8.68%
średnia 1.35 2.88
Kuprykov, Serhii Holomoz, Aleksey 05.07
16:35
STS
1.84
eToto
1.86
5 8.11%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.83 9.29%
1.80 1.83 10.20%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.82 1.83
Havryliuk B. Martyniuk A. 05.07
16:45
eToto
1.58
eToto
2.25
5 7.74%
1.58 2.25 7.74%
1.56 2.22 9.15%
1.57 2.15 10.21%
1.57 2.22 8.74%
1.54 2.17 11.02%
średnia 1.56 2.20
Yurchenko, Kyrylo Mosiuk M. 05.07
17:00
eToto
2.35
eToto
1.55
2 7.07%
2.35 1.55 7.07%
2.33 1.52 8.71%
średnia 2.34 1.54
Lisechko, Artem Kim D. 05.07
17:05
eToto
1.83
eToto
1.86
1 8.41%
1.83 1.86 8.41%
średnia 1.83 1.86
Tkachenko A. Krasutskyi, Adam 05.07
17:15
eToto
1.17
STS
4.60
5 7.21%
1.17 4.45 7.94%
1.16 4.40 8.93%
1.15 4.25 10.49%
1.15 4.60 8.70%
1.15 4.20 10.77%
średnia 1.16 4.38
Samokysh, Kirill Ratushniak V. 05.07
17:30
forBET
2.03
eToto
1.74
5 6.73%
2.00 1.74 7.47%
2.03 1.67 9.14%
1.95 1.71 9.76%
1.98 1.72 8.64%
1.99 1.64 11.23%
średnia 1.99 1.70
Starodubskyi, Ihor Kuprykov, Serhii 05.07
17:35
eToto
1.55
eToto
2.35
1 7.07%
1.55 2.35 7.07%
średnia 1.55 2.35
Kurtenko, Andrey Havryliuk B. 05.07
17:45
STS
2.08
eToto
1.68
5 7.60%
2.05 1.68 8.30%
2.07 1.65 8.92%
2.00 1.66 10.24%
2.08 1.65 8.68%
2.03 1.62 10.99%
średnia 2.05 1.65
Mosiuk M. Trofimov N. 05.07
18:00
forBET
1.67
eToto
2.45
5 0.70%
1.50 2.45 7.48%
1.67 2.03 9.14%
1.47 2.40 9.69%
1.50 2.38 8.68%
1.64 1.99 11.23%
średnia 1.56 2.25
Kim D. Obrazkov, Oleg 05.07
18:05
forBET
2.30
eToto
1.58
5 6.77%
2.25 1.58 7.74%
2.30 1.53 8.84%
2.15 1.57 10.21%
2.22 1.57 8.74%
2.24 1.51 10.87%
średnia 2.23 1.55
Krasutskyi, Adam Mishchenko, Serhii 05.07
18:15
eToto
2.00
eToto
1.74
5 7.47%
2.00 1.74 7.47%
1.98 1.71 8.98%
1.95 1.71 9.76%
1.98 1.72 8.64%
1.94 1.68 11.07%
średnia 1.97 1.71
Moroz K. Pirvelli, Rodion 05.07
18:20
forBET
2.11
eToto
1.66
5 7.63%
2.10 1.66 7.86%
2.11 1.62 9.12%
2.05 1.64 9.76%
2.08 1.65 8.68%
2.07 1.60 10.81%
średnia 2.08 1.63
Yurchenko, Kyrylo Derypaska R. 05.07
18:30
eToto
1.55
eToto
2.35
1 7.07%
1.55 2.35 7.07%
średnia 1.55 2.35
Lisechko, Artem Holomoz, Aleksey 05.07
18:35
eToto
1.83
eToto
1.86
1 8.41%
1.83 1.86 8.41%
średnia 1.83 1.86
Tkachenko A. Martyniuk A. 05.07
18:45
eToto
2.25
eToto
1.58
5 7.74%
2.25 1.58 7.74%
2.22 1.56 9.15%
2.15 1.57 10.21%
2.22 1.57 8.74%
2.17 1.54 11.02%
średnia 2.20 1.56
Kurchytskyi V. Teteruk M. 05.07
18:50
STS
1.84
eToto
1.86
5 8.11%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.83 9.29%
1.80 1.83 10.20%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.82 1.83
Samokysh, Kirill Mosiuk M. 05.07
19:00
kilka firm
2.16
eToto
1.62
5 8.02%
2.15 1.62 8.24%
2.16 1.59 9.19%
2.10 1.60 10.12%
2.16 1.60 8.80%
2.11 1.57 11.09%
średnia 2.14 1.60
Starodubskyi, Ihor Kim D. 05.07
19:00
eToto
2.35
eToto
1.55
2 7.07%
2.35 1.55 7.07%
2.33 1.52 8.71%
średnia 2.34 1.54
Kurtenko, Andrey Krasutskyi, Adam 05.07
19:15
STS
2.61
eToto
1.45
5 7.28%
2.60 1.45 7.43%
2.55 1.43 9.15%
2.50 1.42 10.42%
2.61 1.42 8.74%
2.50 1.41 10.92%
średnia 2.55 1.43
Trunov, Mihail Pirvelli, Rodion 05.07
19:20
eToto
1.62
eToto
2.15
2 8.24%
1.62 2.15 8.24%
1.60 2.10 10.12%
średnia 1.61 2.13
Yurchenko, Kyrylo Ratushniak V. 05.07
19:30
STS
2.16
eToto
1.62
2 8.02%
2.15 1.62 8.24%
2.16 1.60 8.80%
średnia 2.16 1.61
Lisechko, Artem Kuprykov, Serhii 05.07
19:35
eToto
1.74
eToto
2.00
1 7.47%
1.74 2.00 7.47%
średnia 1.74 2.00
Tkachenko A. Havryliuk B. 05.07
19:45
STS
1.84
eToto
1.86
5 8.11%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.84 8.99%
1.80 1.83 10.20%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.82 1.83
Moroz K. Kurchytskyi V. 05.07
19:50
eToto
1.36
kilka firm
2.90
5 8.01%
1.36 2.90 8.01%
1.34 2.90 9.11%
1.33 2.85 10.28%
1.35 2.89 8.68%
1.33 2.81 10.78%
średnia 1.34 2.87
Trofimov N. Derypaska R. 05.07
20:00
eToto
1.45
STS
2.61
5 7.28%
1.45 2.60 7.43%
1.43 2.55 9.15%
1.42 2.50 10.42%
1.42 2.61 8.74%
1.41 2.50 10.92%
średnia 1.43 2.55
Obrazkov, Oleg Holomoz, Aleksey 05.07
20:05
STS
1.84
eToto
1.86
5 8.11%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.83 9.29%
1.80 1.83 10.20%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.82 1.83
Mishchenko, Serhii Martyniuk A. 05.07
20:15
eToto
1.74
eToto
2.00
2 7.47%
1.74 2.00 7.47%
1.72 1.98 8.64%
średnia 1.73 1.99
Trunov, Mihail Teteruk M. 05.07
20:20
eToto
1.68
eToto
2.05
1 8.30%
1.68 2.05 8.30%
średnia 1.68 2.05
Samokysh, Kirill Yurchenko, Kyrylo 05.07
20:30
eToto
1.62
kilka firm
2.16
5 8.02%
1.62 2.15 8.24%
1.59 2.16 9.19%
1.60 2.10 10.12%
1.60 2.16 8.80%
1.57 2.11 11.09%
średnia 1.60 2.14
Starodubskyi, Ihor Lisechko, Artem 05.07
20:35
eToto
2.35
eToto
1.55
1 7.07%
2.35 1.55 7.07%
średnia 2.35 1.55
Kurtenko, Andrey Tkachenko A. 05.07
20:45
eToto
1.45
STS
2.61
5 7.28%
1.45 2.60 7.43%
1.43 2.55 9.15%
1.42 2.50 10.42%
1.42 2.61 8.74%
1.41 2.50 10.92%
średnia 1.43 2.55
Kurchytskyi V. Pirvelli, Rodion 05.07
20:50
forBET
2.20
eToto
1.62
6 7.18%
2.15 1.62 8.24%
2.20 1.57 9.15%
2.10 1.60 10.12%
2.17 1.61 8.19%
2.16 1.60 8.80%
2.15 1.55 11.03%
średnia 2.16 1.59
Mosiuk M. Derypaska R. 05.07
21:00
kilka firm
1.36
kilka firm
2.90
6 8.01%
1.36 2.90 8.01%
1.34 2.90 9.11%
1.33 2.85 10.28%
1.36 2.89 8.13%
1.35 2.89 8.68%
1.33 2.81 10.78%
średnia 1.35 2.87
Kim D. Holomoz, Aleksey 05.07
21:05
forBET
2.11
eToto
1.68
5 6.92%
2.05 1.68 8.30%
2.11 1.62 9.12%
2.00 1.66 10.24%
2.09 1.66 8.09%
2.07 1.60 10.81%
średnia 2.06 1.64
Krasutskyi, Adam Martyniuk A. 05.07
21:15
Totolotek
1.85
eToto
1.86
6 7.82%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.84 8.99%
1.80 1.83 10.20%
1.85 1.85 8.11%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.83 1.84
Moroz K. Teteruk M. 05.07
21:20
kilka firm
1.66
forBET
2.11
6 7.63%
1.66 2.10 7.86%
1.62 2.11 9.12%
1.64 2.05 9.76%
1.66 2.09 8.09%
1.65 2.08 8.68%
1.60 2.07 10.81%
średnia 1.64 2.08
Ratushniak V. Trofimov N. 05.07
21:30
kilka firm
1.66
forBET
2.11
6 7.63%
1.66 2.10 7.86%
1.62 2.11 9.12%
1.64 2.05 9.76%
1.66 2.09 8.09%
1.65 2.08 8.68%
1.60 2.07 10.81%
średnia 1.64 2.08
Kuprykov, Serhii Obrazkov, Oleg 05.07
21:35
Totolotek
1.85
eToto
1.86
6 7.82%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.83 9.29%
1.80 1.83 10.20%
1.85 1.85 8.11%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.83 1.84
Havryliuk B. Mishchenko, Serhii 05.07
21:45
STS
1.84
eToto
1.86
5 8.11%
1.83 1.86 8.41%
1.83 1.84 8.99%
1.80 1.83 10.20%
1.84 1.84 8.70%
1.80 1.80 11.11%
średnia 1.82 1.83
Trunov, Mihail Kurchytskyi V. 05.07
21:50
eToto
1.40
eToto
2.70
1 8.47%
1.40 2.70 8.47%
średnia 1.40 2.70
Teteruk M. Pirvelli, Rodion 05.07
22:20
eToto
1.83
forBET
2.20
6 0.10%
1.83 1.90 7.28%
1.57 2.20 9.15%
1.80 1.86 9.32%
1.61 2.17 8.19%
1.60 2.16 8.80%
1.55 2.15 11.03%
średnia 1.66 2.07

Aktualizacja: 1:30 05.07.2020

Aktualności

Nie masz jeszcze konta u bukmachera? Zarejestruj się z nami i zgarnij bonusy powitalne!

Rejestrując się z nami, nie tylko otrzymujesz świetne bonusy, ale również wspierasz utrzymanie darmowej zawartości tego serwisu.

Zarejestruj się z kodem promocyjnym: BETER i odbierz bonusy: 1000zł + 100zł + 20zł

Zarejestruj się i odbierz bonus powitalny 1200zł
oraz 25zł freebet!

Zarejestruj się z kodem promocyjnym: BETERPL
i odbierz 500zł cashback

Freebet 20+20zł za rejestrację.
Największy bonus powitalny 5000zł !

Zarejestruj się i otrzymaj bonus powitalny od wpłaty aż do 2000zł! i Maxizysk 200zł!

Z kodem BETER odbierzesz darmowy zakład 20zł i bonus powitalny 1000+500zł!

Zamień 100zł na 300zł. Bonus 200% od pierwszego depozytu, aż do 200zł!

Bonus powitalny do 500zł! Zainstaluj aplikację mobilną i odbierz jeszcze 49zł!

Ponad 60 porównań dziennie

7 polskich legalnych bukmacherów

TOP10 typów dnia

Najważniejsze rozgrywki piłkarskie

Jak grać?

Poradnik Jak grać, w którym opisujemy najważniejsze branżowe pojęcia, markety i rodzaje kuponów. Tutaj dowiesz się jak czytać ofertę, co to są kursy i jakie informacje są istotne.

Czym jest kurs?

Czym jest i skąd się bierze?

Wygrana !

Jak wyliczyć swoją potencjalną wygraną?

Czym jest marża?

Czym jest marża w zakładach bukmacherskich i jak się ją wylicza?